Om MFB

MFB står for Mariagerfjord Biavlerforening.
Foreningen skiftede navn 1. November 2017 for at signalere, at det er en forening for hele Mariagerfjord Kommune – og for andre interesserede.
Tidligere hed foreningen Vester Tørslev Biavlerforening.
Her er stadig et område med skurvogn og plads til nye bifamilier, der lavet i skolebigården.
Foreningen blev stiftet 1. december 1889

Siden marts 2023 har MFB haft til huse på Hannerup Skovvej 51 i Hannerup. Et hus som foreningen pr 1. september 2023 har købt med hjælp fra fondsmidler.
I daglig tale Bihuset.
Fra 2020-2023 havde foreningen til huse ved Valsgaard skole og inden flere år i Vildrosen